Den største utfordringen var å gjøre animasjonene forståelige for de tegnspråk-talende.
Både fingertegn, hvordan armene holdes i forhold til kroppen, ansiktsuttrykk og kroppsholdningen formidler budskapet.

Det var derfor hele tiden et spenningsmoment, om de animerte figurene ble forståelige for publikum.

Det hele ble ekstra komplisert når hodet til den animerte karakteren utgjør en fjerdedel av kroppen, mens på skuespiller utgjør det en niendedel. Et uttrykk med store bevegelser kan da bli lite og bety noe annet. 

Jeg forstod selv ikke hva de tegnspråk-talende karakterene sa, men var svært lettet når tolkene så animasjonene og kunne forstå hva som ble sagt.